top_left
french_publications

2007

2005

2004

2003

2002

2000

1999

2004

de Clippele F., Goffard O.· Domeinnaamkaping en rechtshandhaving: de "bestraffing" van de wederrechtelijke registratie van domeinnamen · Rechtskundig weekblad · 2004 · pag 401-408


de Clippele F., Goffard O.· Enregistrement abusif de noms de domaine: la loi du 26 juin 2003 apporte-t-elle la solution ad · Droit & nouvelles technologies · 2004


de Clippele F., Goffard O.· Go digital: het vertrouwen in de e-handel en de juridische kwalificatie van de elektronische betalingsmechanismen · Juridische aspecten van de elektronische betaling, Mechelen, Kluwer · 2004 · pag 57-92


de Clippele F.· Legal aspects of on-line pharmacy · Acta Chir Belg, 104 · 2004 · pag 364-370


de Clippele F.· Ongewenste reclame per elektronische post, blijf van mijn schijf · Rechtskundig weekblad · 2004 · pag 1705-1719


de Clippele F., Goffard O.· Qui va payer? Ou questions quant · Journal des tribunaux · 2004 · pag 369-376


de Clippele F., Goffard O.· Responsabilit · Droit & nouvelles technologies · 2004