top_left
dutch_publications

2007

2005

2004

2003

2002

2000

1999

2003

de Clippele F.· De betaling door middel van de elektronische overdracht van geldmiddelen ·  Mechelen, Kluwer (Recht en praktijk; 33) · 2003 · pag 168 · 90-5928-263-9


de Clippele F.· De elektronische aangetekende zending: hoe stuur ik een olifant per email · Rechtskundig weekblad · 2003 · pag 410-416


de Clippele F.· Olie op de golven: de buitencontractuele aansprakelijkheid inzake olieverontreiniging door tankerschepen · Rechtskundig weekblad · 2003 · pag 1321-1340


de Clippele F.· Vrijheid en gelijkheid: naar een horizontale werking van het discriminatieverbod in de internationaal maritiemrechtelijke sfeer: gelijke behandeling voor zeelieden · Gelijkheid in het arbeidsrecht: gelijkheid zonder grenzen? / Cuypers Daniel [edit.], e.a., Antwerpen · 2003 · pag 97- 118